kullanım koşulları - kvkk

eskidefterler
📃 Lütfen platformumuzu kullanmadan önce bu platformun 'Kullanım Koşulları'nı dikkatlice okuyunuz. Bu platformu kullanan ziyaretçilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır: Sizler ('Kullanıcı') platformda sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, platformdaki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 (on sekiz) yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu platform ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. Sorumluluklar

1.1. Platform, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
1.2. Platform, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
1.3. Kullanıcı, platformun kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
1.4. Kullanıcı, platform içindeki faaliyetlerinde, platformun herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, *ornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda 'Platform' yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
1.5. Platformun üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Platform 'da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları platform işleteni ve sahibi Platforma veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Platform'un ziyaret edilmesi veya bu Platform 'daki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Platform 'da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Platformun bütünü veya bir kısmı diğer bir internet platformunda izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Gizli Bilgi

3.1. Platform, platform üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı 'yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca 'Gizli Bilgiler' olarak anılacaktır.
3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, özendirme, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Platformun sahibi kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler Platform bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun özendirme ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. PLATFORM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DAHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

5. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, platform ve üçüncü taraf platformlardaki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Platform sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar 'ın işbu Sözleşme 'den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Platform, dilediği zaman platformda sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler platformda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı 'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Platformun bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar 'ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Platformumuzda paylaşıma sunulan tüm içerikten 5651 Sayılı Kanun'un 8 ve T.C.K'nın 125. maddesine göre paylaşımı yapanın kendisi sorumludur. Platformumuz paylaşımcıların gönderdiği içerikten doğabilecek yasal sorunlar nedeni ile sorumlu tutulamaz. Platformumuzdaki paylaşımlar hakkında tüm hukuksal bildirimler iletişim kanalı ya da bilgi@eskidefterler.com üzerinden bildirilmesi halinde, bildirimin bize ulaşmasından sonra en geç 7 (yedi) gün içerisinde yanıt verilir.


Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

eskidefterler internet sitesi (www.eskidefterler.com), İ**k Elektronik firmasına aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği eskidefterler için büyük önem taşır.

eskidefterler olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin ad, soyad, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup; ilgili mevzuat gereğince eskidefterler kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz eskidefterler tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla e-posta adresleriniz ile şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz.

eskidefterler, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme kapsamında işleyebilmektedir.

internet sitemizde eskidefterler tarafından işletilmeyen diğer internet sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu internet sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından eskidefterler 'in sorumlu olmadığını belirtiriz.

Son olarak, eskidefterler 'in gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Kullanım Koşulları ve Kurallar ve Uyarılar sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
KVKK madde 4 uyarınca;

(1) 'Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.'

Kişisel verileriniz; hizmetlerimizin servis ve ürünlerimizin talep edilmesi, hizmetin tesisi ve sunulması, devamlılığı, abonelik sonrası diğer işlemler ve sona ermesi ile faturalama, arabağlantı, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi ve Abonelik Sözleşmenizin yanında kimlik örneğinizin ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında, ürün ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, müşteri hizmetlerinin sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, abone/tüketicilerinin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, ödül, çekiliş, yarışma, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka işbirlikleri, eskidefterler yeniliklerinden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, kredi ve incelemesi, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi, hizmet, ürün ve servislerimiz hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, ilgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespiti ve yetkililerle paylaşılması, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, eskidefterler ürün ve hizmetlerine ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, hizmet, ürün ve servislerin verilmesi, analiz edilmesi, çağrı merkezi, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesini ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz, şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecek; sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; elektronik haberleşme hizmetleri ve eskidefterler tarafından sunulan tüm hizmetler ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında eskidefterler 'in yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da mobil uygulama, elektronik posta, kısa mesaj, arama gibi elektronik ortamda toplanır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,
Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler
Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

eskidefterler 'e başvurmak suretiyle KVKK 11. Maddesi uyarınca;

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

eskidefterler olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunar; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi bilgi@eskidefterler.com ve +90 850 302 2238 üzerinden iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

* ESKiDEFTERLER PLATFORMDAKİ BİLGİLER BİR ÖNERİ YERİNE GEÇMEZ VE SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

kurallar - uyarılar

eskidefterler
🚫 Kurallara aykırı bir durum görüldüğünde, başka kullanıcıların konuya müdahil olması üzücü sonuçlar doğurduğundan, doğru davranışın yönetime iletilmesi olduğunu hatırlatırız.

Üyeler, eskidefterlerin veya başka bir eskidefterler üyesinin özel bilgilerini açıklayamaz. Kişisel tartışma şekline dönüşen konular derhal kapatılır. Kapatılan başlıklar için ilgili özel mesaj veya e-posta atılmamasını rica ederiz. Sürekli ikili tartışma yaratan kullanıcılar önce uyarılır, sonrasında ise silinir. Kullanıcıların özellikle eskidefterlerdeki yazışmalarda olabildiğince düzgün Türkçe kullanmaları önerilir. Asgari yazım kurallarına uyulması (nokta ile bitirmek, gibi) gerekmektedir. Tamamı büyük harften oluşan, noktalama işaretlerine yer verilmemiş veya seviyesiz bir tarzda yazılmış iletilerin zor anlaşıldığı ve anlaşılsa bile dikkate alınmadığı bilinmelidir. Bu tür hatalar içeren ileti veya başlıklar yönetim tarafından gerek görülürse kaldırılabilir. Eskidefterler içi yazışmalarda kullanılacak dil ve üslup, eskidefterlerin verimli olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bundan ötürü iletilerde küfür ve benzeri kaba ifadeler kullanılmaması ve başka bir üyeyi küçük düşürücü, tahrik ve hakaret edici söylem ve tavırlardan uzak durulması özellikle gerekmektedir. Argo ve küfür içeren, başka bir kullanıcıya saldırı amaçlı veya genel olarak çirkin kabul edilen iletiler yönetim tarafından otomatik olarak filtre ile bloke edilecektir ve silinecektir. Aynı tutumu sürdürmekte ısrarlı davranan kullanıcı eskidefterler kullanımından süresiz uzaklaştırılabilir. Bununla birlikte eskidefterlere katılan kullanıcıların seçtikleri kullanıcı isimlerinin de küfür içeren, diğer kullanıcıları taciz veya tahrik edecek özellikte olmaması gerekmektedir. Bu türde isimler doğrudan eskidefterler dışı bırakılacaktır. Aynı konu kullanıcıların avatar ve imzaları için de geçerlidir. Eskidefterlerle ilgi ve ilişkisi olsun olmasın, her türlü kişi, kurum ve kuruluşu küçük düşürücü, hakaret içerikli mesajların yazılması kesinlikle yasaktır. Her türlü din, ırk, mezhep ayrımcılığı yapmak ve bu konuda tahrik edici, küçük düşürücü mesajlar yazmak yasaktır. Siyaset konularının konuşulması eskidefterlerde yasaktır. Eskidefterler Kuralları dışında bölümlere ait özel kurallar bulunabilir. Başlık açılan bölüme ait özel kuralları okumanız ve bu kurallara uymanız gerekmektedir. Kullanıcıların kendi yararları göz önünde tutularak hazırlanan bu kurallar tartışmaya açık değildir. Eskidefterlere üye olan kullanıcılar bu metni okumamış olsa da tüm kurallara uymayı kabul etmiş sayılır. Bu kurallar tüm kullanıcılar için bağlayıcı niteliktedir. Aynı kullanıcının eskidefterlere farklı isimlerle üye olması yasaktır. Bu durum fark edildiğinde kullanıcının en eski kullanıcı adı dışındakiler silinir. Bu kuralları kabul etmeyen tüm üyeler eskidefterlere terkedebileceği gibi kurallara aykırı davranışlarda bulunan üyelerin sorun yaratan iletileri silinebilir. Buna rağmen aynı davranışları sergilemekte ısrarcı davranan üyeler eskidefterlerden uzaklaştırılacaktır. Üye cezalandırmasını eskidefterlerin yönetimi yapar. Yönetim isterse diğer yönetim grupları ile istişare yaparak fikirlerini alabilir. Ancak nihai karar organı eskidefterler yöneticisine aittir. Eskidefterler yönetimi aynı kişinin birden fazla rumuz veya isimle, farklı kişilermiş gibi aynı konuda görüş belirttiğini tespit etmesi durumunda, kişinin tüm mesajlarını siler ve eskidefterler 'e girişini yasaklar. Kullanıcılar kendi kullanıcı adı ve şifrelerini korumakla sorumludurlar; başkası kullanır ve kural dışı yazı olursa eskidefterlerden uzaklaştırılırlar. Eskidefterler yönetimi gerek görüldüğü takdirde bu kurallarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kurallar eklendiği anda yürürlüğe girer ve tüm üyelerin okuduğu varsayılır.

Eskidefterlerde paylaşıma sunulan tüm içerikten 5651 Sayılı Kanun'un 8 ve T.C.K'nın 125. maddesine göre paylaşımı yapanın kendisi sorumludur. Eskidefterler paylaşımcıların gönderdiği içerikten doğabilecek yasal sorunlar nedeni ile sorumlu tutulamaz. Eskidefterlerdeki paylaşımlar hakkında tüm hukuksal bildirimler iletişim kanalı ya da bilgi@eskidefterler.com üzerinden bildirilmesi halinde, bildirimin bize ulaşmasından sonra en geç 7 (yedi) gün içerisinde yanıt verilir.

* ESKiDEFTERLER PLATFORMDAKİ BİLGİLER BİR ÖNERİ YERİNE GEÇMEZ VE SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Eski Defterleri Açmanın Zamanı Gelmedi Mi?
bilgi@eskidefterler.com WhatsApp: +90 850 302 2238

eski defterler

eskidefterler
📚 Eski Defterleri Açmanın Zamanı Gelmedi Mi?

Eski defterler bir açılırsa, pir açılır ve uğraşsanız bile artık açılmıştır, kapanmaz, öyle şeyler vardır ki içimizde bize derin derin dokunan, bazıları öyle absürttür ki içinden bazısını en yakınındakine anlatırsın, alaylı bir ifade ile “Buna mı takıldın sen?” der, kendi problemlerini anlatıp, bunaltır ve “Aynısı eniştemde de var, merak etme ama olur öyle.” diye de lafını yapıştırır. Politikada bile 'eski defterleri açarsam' diye söylemlerde bulunulur ama haberi yoktur, kendileri, o eski defterin kapağında kendi yerini başrolde çoktan almıştır, bu performanslarla zaten Oskar ödülü kaçınılmazdır. Fütursuzca ürüyoruz, milyarlarca sayıdayız, peki insanlar diğerlerinin defterini gerçekten böyle mi dürüyor ya da sevmediklerinin işine bu kadar acımasızca mı son veriyor? Sanki vahşi bir doğadayız, belgesellerden aslanların aslında kendi bölgesi varmış diye birbirimize anlatırız ama cetvelle haritada çizilen ülke sınırlarını pek düşünemeyiz ama mesafeleri en azından kaldırabiliriz.

Gençliğinizi bir düşünün, hep benzer şeylerle belki ket vuruldunuz, çoşkulu hormonlarınıza bile söz geçirmeye çalışıp, “bu kötü, şu eski, o ayıp, onlar yeni, oraya basma, dökülmesin” ve benzeri gürültü, şamatalardan sonra peki size geriye ne kaldı? Yaşayamadıklarınız yani size iç dünyanızdaki eski defterlerinizde kalan hep bu şikayet eden kısıtlamalar ile “şimdi gösterirdim ama” ile başlayan kendini ispatla yükümlü ataklar yutkunmalarınızda çoktan kayboldu. Ama şöyle bir proje düşünün, eskidefterler.com adında dijital bir platform kuruluyor ve istediklerinizi 7/24 her an paylaşıyorsunuz ve de fikirlerinize hemen herkes çözüm ya da aksine köstek olmaya çalışıyor yani sanki sizi tasalarınızla diri diri gömüyor. Tabii ki abartılı bir saptama olabilir ama hiç görmediğiniz uzaklardaki insanlar sizin yalnız bırakılmış benliğinize U dönüşü yaparak dokunuyor, karşı koyuyor, en azından ciddiye alınıyorsunuz ve bu sizi oldukça popüler hissettiriyor. Pekala, mahremiyetiniz nerede kalır? Şimdilik anonimlikte kalacaktır.

Size belki daha ilgi çekici gelebilir; belki de ortak yaşanmışlardaki birilerinin eski defterlerini kurcalamak isteyebilirsiniz, acılarınızı umursamazca ifşa ederek zevke dönüştürebilirsiniz, günlük ya da eskilerden türlü türlü olaylar hakkında kendi fikirlerinizi özgürce ifade etmek de isteyebilirsiniz. Gerçek ya da hayal ürünü tüm bu bilgiler, dijital karma verilerimiz ile tarihteki yerini arşivlerde sabitleyecektir. Hayal bu ya yıl- 2090, geriye dönük covid-20 diyerek tarattığınızda eski defterlere sayfalarca yazılanları okumak belki aylarınızı alacaktır ama sevgili Canan Hocamız kelle paça ile 100 yıl yaşamanın sırrını halen paylaşmadı. Peki, yüzyıllar sonra bu tür sosyal paylaşımlara gerek olacak mıdır yoksa her şeyi beynimizdeki çevrimiçi çiplere mi soracağız? Düşünsenize, belki çip bile bir 'gösteriş' meselesi olacaktır, eşiniz diyebilir ki, “Gördün mü, bak? Macit, eşine 1 exabyte yüksek kapasiteli entegre almış, benimkisi ise sadece 1 petabyte, küçük ve bazen bilemeyince utanıyorum, beni çiplendir.” yani galaksiler arası uçarken kafalar hafif karışık! Dilerseniz asıl konumuza ışık hızı ile geri dönelim, eskidefterler.com üzerinden, “2023- Meral Akşener Geliyor” ya da “Buğra Başkanımız Kadıköy Hep Sizinle” gibi güncel konu başlıklarında iyi yazarların girişi internete yeterince İYİ gelecektir. Elbette ki kritik eden girişler, kişilik haklarına saldırılardan uzak, hukuk çerçevesindeki moderasyon şemsiyesi altında toplanacaktır.

Sosyal medyadaki sahteliklere o kadar alışıldı ki, #eskidefterler tüm bu anlam veremediklerinize farklı bir dayanma, düşünme ve karşı görüşlerin buluşma noktası olacaktır. 'Fakebook'lardan ırak, eskidefterler.com insanları her öğün tok karnına düşünmeye zorlayacaktır. Eski defterler'in sloganı dahi hazır, gösterilenden fazlası - bildikleriniz tarih oluyor.

4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu

eskidefterler
👼 İzmir'de yaşayan üç çocuk annesi Betül F., ikinci evliliğinden olan 4 yaşındaki minik Bahar'ı ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu. Dehşet verici olay, minik Bahar'ın dedesi tarafından hastaneye getirilmesinin ardından başlatılan soruşturma ile ortaya çıktı.

Kaynak: https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006291042343605-4-yasindaki-kizini-agzina-tulbent-sokup-yastikla-bogdu/

onur haftası

eskidefterler
💝 Bayrakları, maya uygarlığının bayrağıdır. Mayalar, fark gözetmeden her insana kucak açtıkları için lgbt'ler de onların bayraklarındaki renkleri kendilerine sembol yapmışlardır. #OnurHaftası kutlu olsun.

* https://twitter.com/OlgunSimsk/status/1277330275656220672?s=19

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol