tarihi eski defterler yazıyor

eski defterler
Eski Defterler Tarihi Yazıyor!

Eski Defterler geçmişe götüren zaman tüneli, bugüne anlam katan farkındalık aracı; geleceğe uzanan bir köprüdür. Evet; doğanın kanunu budur; yaşanan bir dakika bile geri gelmez. Zaman evrenin başlangıcından beri akmaya devam ederken her geçen saniye 'geçmiş' olur, tarih olur. Ancak bu; öyle gelişigüzel bir hâdise değildir. Saniyeler dakika, dakikalar saat, saatler koca bir gün olurken; herkes apayrı şeyler yaşar. Kimilerinin gökyüzünde güneş açarken, kimileri için fırtınalar kopar. Bazıları mutluluğa yelken açarken bazıları kıyıda bocalar. Birileri aşk denizinde yüzerken birileri sığ sularda alobora olur. Velhâsıl-ı kelâm;dünyanın her noktasında birbirinden bağımsız olaylar yaşanır. Hiçbir şey başıboş olmadığına göre bu olayların konuşulması, üzerinde fikir yürütülmesi gerekir. İşte Eskidefterler bunun ustalıkla yapıldığı yerdir.

Meydana gelen her şeyin kayıt altına alınması; geçmişin hiç unutulmaması, bilakis her zaman canlı tutulması gerekir. Eskidefterler ailesinin tüm fertleri de bu amacı taşır.
Geçmişe ibret gözüyle bakıp ders çıkarmak, daha iyi bir gelecek için çalışmak, bugünü asla ihmal etmemek ve ânı yaşamayı bilmek; Eskidefterler yazarlarının hayat felsefesidir.

Geçmiş unutulmasın, bugün daha iyi geçsin; geleceğe, doğru, şeffaf bilgi ve tecrübelerle yön verilsin diye kurulan Eskidefterler; tarihin tozlu sayfalarındaki tozları temizlemek, gizlenenlerin üzerindeki örtüyü kaldırmak, şimdi'ye değer kazandırmak ve herkesin yoluna ışık olmak için faaliyet gösterir.

Misyonumuz

Tarihi hatırlatmak, bugünün sesi olmak, yarına rehberlik etmek

Vizyonumuz

Geçmişin nostaljisi, bugünün durum değerlendirmesi, geleceğin planları yapılan nezih, samimi, seviyeli bir ortam olmayı sürdürmek

Değerlerimiz

• Karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayış
• Etik ilkeler
• Sürdürülebilirlik
• Şeffaflık
• Sosyal olaylara duyarlılık
• Mükemmellik
• İnsan odaklılık
• Sorumluluk
• Yenilikçilik
• Dayanışma
• Gizlilik ve güvenlik konusunda azami hassasiyet
• İleri görüşlülük
• Vefâkarlık ve fedâkarlık
• Çevreye ve insana karşı duyarlılık
• Paylaşımcı olmak
• Adaletli davranmak
• Tarafsızlık
• Hakkaniyet ölçülerine uygun hareket etmek
• Değer üretmek
• Sağduyulu olmak


Eskidefterler'i Farklı Kılan Özellikler

Eskidefterler; 'sözlük' niteliği taşıyan diğer platformlardan çeşitli yönleriyle ayrılır. Onun muadilleri ile arasındaki en önemli nüanslar ise şöyle sıralanabilir:

• Eskidefterler düşünce özgürlüğünü savunur. Herkesin fikirlerini özgürce dile getirmesini destekler. Bununla beraber ırkçılık yapılmasına; dil, din, mezhep vb. farklılıklarından dolayı herhangi bir insanın/grubun alenen veya dolaylı olarak aşağılanmasına, insanları rencide edici/küçük düşürücü paylaşımlarda bulunulmasına göz yummaz.
• Eskidefterler kimsenin kalemine set çekmez. Bilakis kalemin ucu kırılmasın, daha da keskinleşsin ister. Fakat o kalemle bir şeylerin üzerini çizerken haksız karalama yapılmasına izin vermez.
• Eskidefterler açık ve dürüst olmaktan yanadır. Yalanların, safsataların ve faydasız mâlumatların kimseye bir şey kazandırmayacağını bilir. Onun için bünyesinde bu tür öğeleri barındırmamaya ihtimam gösterir.
• Eskidefterler yazarların hiçbir yazısına müdahale etmez. Herkesin bildiklerini içinden geldiği şekilde aktarmasını teşvik eder. Öte yandan bunu yaparken diğer insanların hak ve özgürlüklerine de saygı gösterilmesini bekler.
• Eskidefterler her şeyin tamamen bilimsel bir tanımdan ibaret olduğu donuk bir mecra değil; aksine seviyeli samimiyetin hâkim olduğu, sıcak bir atmosfere sahip elit bir platformdur. Ancak bu; herkesin Eskidefterler'de herhangi bir kısıtlama olmaksızın istediğini yazabileceği anlamına gelmez. Eskidefterler hakaret, küfür ve benzeri aşağılayıcı yazılara müsamaha göstermez.

Eskidefterler'de Neler Olur?

• Burada her kullanıcı geçmişi yâd eder. Unutulan veya unutturulmaya çalışılan ne varsa onları yeniden gün yüzüne çıkarır. Üzeri tozlanan şeyleri temizler, cilâlayıp parlatır! Böylelikle gelecek nesillere birbirinden değerli armağanlar bırakır. Rafa kaldırılan ne varsa birer birer indirerek onların hak ettiği yerde; insanların yüreğinde, hafızasında durmasını sağlar. Tarihin okunup doğru anlaşılmasına katkıda bulunur. Geçmişte yaşananların geleceğe yön vermesinde büyük pay sahibi olur.

• Gündemi yakından takip eder. Meydana gelen gelişmeleri anbean paylaşır ve yorumlar. Yapıcı olmak gâyesiyle eleştirir, sorgular, çıkarımlarda bulunarak fikir yürütür. Bugünün nabzını tutar. Tahakkuk eden değişim ve yenilikleri kaçırmaz, güncel olayların hiçbirini atlamaz. Önemli-önemsiz demeden, bugüne dair ne varsa üzerinde durur ve hiçbirini es geçmez. Çünkü Eskidefterler kullanıcısı, en ufak olayda bile bir hikmet, ders çıkarılacak bir ibret, hayata farklı pencereden bakmayı sağlayacak bir yön olduğunu bilir. Eskidefterler kullanıcısı araştırmacıdır, derine inmeyi sever, bilginin paylaşıldıkça çoğalan ve hiç tükenmeyen bir hazine olduğunun bilincindedir. Herkes bu hazinenin mücevherlerinden istifade etsin ve heybesini iyice doldursun diye bildiklerini yazmaktan hiç vazgeçmez. Eskidefterler kullanıcısı yol durumu, hava durumu, ekonomi, siyaset/politika, sağlık, magazin, spor, asayiş, kültür-sanat, teknoloji, yaşam, dünya; kısaca akla gelebilecek her konu üzerine akıcı, anlaşılır, gerçek ve yararlı bilgi paylaşımında bulunmaktan zevk alır.

• Eskidefterler kullanıcısı yazarken, yazdıklarını görsellerle, videolarla, alıntılarla destekler; kaynak belirtmekten çekinmez. Alelâde değil; zengin, dolu dolu içerik üretir.


• Eskidefterler'in tüm kullanıcıları gelecek hususunda da olgun bir anlayışa sahiptir. Her biri değişik perspektiflerden baktığı için Eskidefterler binlerce çiçekten oluşan rengârenk bir bahçe gibidir. Yazarların farklılıkları onları birbirine düşürmez, tam tersine kaynaştırır. Eskidefterler'de yazar statüsü kazanmış olan herkes; bu platformun geleceğe doğru yol alan bir gemi olduğunu çok iyi bilir. Onların arzusu, gemideki diğer yolcularla sağ-sağlim yolculuk edebilmek ve hedefe selâmetle varabilmektir. Bu nedenle yolda ilerlerken manzarayı seyrederler ve herkes gördüklerini farklı bir açıdan ele alır. Böylelikle 'bugün' kavramı, Eskidefterler'de başka bir boyuta taşınır ve 'şimdi' olan ne varsa; onlar yazıyla korunarak geleceğe miras kalır.

• Bütün Eskidefterler kullanıcılarını ortak paydada buluşturan şey; geçmişe verdikleri önem, bugüne karşı besledikleri yaşama sevinci, gelecekten beklentileri, hayalleri ve umutlarıdır. Eskidefterler'de yalnızca geçmiş zaman ve şimdiki zaman kipiyle değil; gelecek zaman kipiyle de çokça konuşulur. Yarın, birkaç hafta veya birkaç ay sonrası; birkaç yıl ilerisi; belki de yüzyıllar ötesi, Eskidefterler'de masaya yatırılır. Çünkü Eskidefterler kullanıcılarının hepsi uzun vadeli düşünen, ileri görüşlü insanlardır. 'Bugün de, dün geçip giden günün yarınıydı. Bugün geldiğine göre, yarın da gelecektir.' Düşüncesiyle hareket eden ve her şeye daima hazırlıklı olmayı, A planının yanında B ve C planları da bulundurmayı, her ihtimali hesap ederek gardını ona göre almayı kendine düstur edinen Eskidefterler yazarı; bu platformda gelecek ile ilgili mevzuları da enine boyuna dile getirmekten imtinâ etmez.Eskidefterler'deki Yazarların Nitelikleri

• Puanı 1-9 arasında olan yazarlar Ehl-i Kalem olarak nitelendirilir. Onlar aileye daha yeni katılmışlardır. Heyecanlı ve isteklidirler. Kendilerini burada çok güzel günlerin beklediğinden emindirler ve nitekim öyle de olacaktır. Onlar 'yeni yetme, acemi, amatör' olarak tanımlanmazlar. Aksine; Eskidefterler'in temelini onlar oluşturmaktadır. Tohum olmadan çiçek olmadığı gibi; Ehl-i Kalem olmadan da üst mertebelere terfi edilemez.
• 10 puandan sonra yazarların rütbesi 'Rüşdi' olur ve taa 49 puana kadar öyle kalır. Onlar artık sözlükte rüşde ermişler, reşit olmuşlardır. –Deyim yerindeyse- el değmemiş bir genç kız, hayatının baharında bir delikanlı gibidirler. Önlerinde çok yol vardır, bu daha başlangıçtır.
• 50 puandan sonra 99 puana erişinceye dek yazarlara 'İdadi' sıfatı verilir. Onlar yavaş yavaş gelişip ilerlemeye devam etmektedirler. Sözlüğe iyice ısınmışlardır. Bundan sonra yabancılık çekmeleri mümkün değildir. Sözlük eşrafından biri olmuşlar ve yeni gelenlere kılavuzluk etmeye başlamışlardır.
• 100 puandan sonra 'Dârül-fünun' ünvanı alan yazarlar günden güne büyüyüp serpilmekte, meyve vermeyi sürdürmektedirler. 1000 puana gelince onları farklı bir rütbe karşılayacaktır.
• İşte o puan 'Müddet-i Tahsiliye'dir. Yazarlar artık tahsil müddetini doldurmuşlar, mezun olup diplomalarını almışlardır. Bundan sonra iş hayatına atılacaklar, kariyerlerine bir muallim olarak devam edeceklerdir.
• El emeği göz nuru yazılarıyla 5000 puana kadar gelmeyi başaran yazarlar 'Tabib' diye anılmayı hak etmişlerdir. Zira onlar; yazdıklarıyla dertlere devâ, mânevi hastalıklara şifâ, toplumun kanayan yaralarına merhem, geçmişin acılarına yara bandı olmakta, geleceğe ilişkin öngörüleriyle, önemli tahminleriyle ve isabetli yorumlarıyla –deyim yerindeyse- 'yarınları' ameliyata hazırlamaktadırlar! İşte bu sözlük doktorlarına 'tabib' demek kadar doğal ne olabilir? Onlar ruh cerrahisinde ustadır ve toplumsal hastalıklar onların ilgi alanıdır.
• Nihâyet 10 bin puana ulaşırlar ve 'Üstad' statüsü kazanırlar. Evet; onlar artık sözlüğün üstadıdır, onlara 'erbâb-ı sözlük' demek de doğrudur. Onların Eskidefterler'de çevirmediği sayfa, okumadığı satır kalmamıştır. Sözlüğü karış karış gezmişlerdir ve her yeri avuçlarının içi gibi bilmektedirler. Onlar Eskidefterler'in bilge üyeleridir ve kendilerine pek itibar edilir. Nasıl edilmesin ki? Üstadlar hürmete lâyıktır!
• 50 bin puandan sonra sözlükte onlar için farklı bir çağ açılır. Koskoca 50 bin puanı deviren yazarlar 'âlim' olarak vasfedilir. Onlar için ne yazılsa az gelir. Âlimlerin kıymetini hangi söz anlatabilir? İlmin fazileti ve cehâletin karanlığı herkesin malumudur.
• İşte 100 bin puana erişerek son raddeye gelen yazarlar bu işin piridir ve onlar önceki tüm yazarları geride bırakmışlardır. Onlar için 'Ordinaryüs' rütbesinden ötesi yoktur. Geçilecek tüm merhaleleleri alının akıyla tamamlamış olan bu yazarlar sözlüğün demirbaşları, duayenleri, yapıtaşları; ne derseniz deyin; vazgeçilmezleridir. Peki ama, 999.999 puandan sonra ne olacaktır? Belki hepsinden de büyük bir sürpriz bekliyor, kim bilir? Bunu öğrenmenin tek yolu, o makama ulaşmak için var gücüyle yazmaktan geçer.bu başlıktaki tüm girileri gör

hoş geldiniz, bilginizle fikirler ve eleştiriler getirdiniz.


eski defterler ile zamanda yolculuk açılıyor. dün, bugün, yarın ve sonsuza değin el değmemiş konularda deneyim ve düşüncelerinizi açıkça paylaşabildiğimiz kronolojik bilgilik, hayata dair ne varsa aklınızdakilere 7/24 tercüman olacak etik çerçevede bir topluluğuz.
üyemiz olarak, zaman makinesi eski defterler'e siz de özgürce yazılar yazmak ve yönetimine katılmak ister misiniz? iletişim: [email protected]

hemen yazar olun