tarihi eski defterler yazıyor

eski defterler
Eski Defterler Tarihi Yazıyor!

Eski Defterler geçmişe götüren zaman tüneli, bugüne anlam katan farkındalık aracı; geleceğe uzanan bir köprüdür. Evet; doğanın kanunu budur; yaşanan bir dakika bile geri gelmez. Zaman evrenin başlangıcından beri akmaya devam ederken her geçen saniye 'geçmiş' olur, tarih olur. Ancak bu; öyle gelişigüzel bir hâdise değildir. Saniyeler dakika, dakikalar saat, saatler koca bir gün olurken; herkes apayrı şeyler yaşar. Kimilerinin gökyüzünde güneş açarken, kimileri için fırtınalar kopar. Bazıları mutluluğa yelken açarken bazıları kıyıda bocalar. Birileri aşk denizinde yüzerken birileri sığ sularda alobora olur. Velhâsıl-ı kelâm;dünyanın her noktasında birbirinden bağımsız olaylar yaşanır. Hiçbir şey başıboş olmadığına göre bu olayların konuşulması, üzerinde fikir yürütülmesi gerekir. İşte Eskidefterler bunun ustalıkla yapıldığı yerdir.

Meydana gelen her şeyin kayıt altına alınması; geçmişin hiç unutulmaması, bilakis her zaman canlı tutulması gerekir. Eskidefterler ailesinin tüm fertleri de bu amacı taşır.
Geçmişe ibret gözüyle bakıp ders çıkarmak, daha iyi bir gelecek için çalışmak, bugünü asla ihmal etmemek ve ânı yaşamayı bilmek; Eskidefterler yazarlarının hayat felsefesidir.

Geçmiş unutulmasın, bugün daha iyi geçsin; geleceğe, doğru, şeffaf bilgi ve tecrübelerle yön verilsin diye kurulan Eskidefterler; tarihin tozlu sayfalarındaki tozları temizlemek, gizlenenlerin üzerindeki örtüyü kaldırmak, şimdi'ye değer kazandırmak ve herkesin yoluna ışık olmak için faaliyet gösterir.

Misyonumuz

Tarihi hatırlatmak, bugünün sesi olmak, yarına rehberlik etmek

Vizyonumuz

Geçmişin nostaljisi, bugünün durum değerlendirmesi, geleceğin planları yapılan nezih, samimi, seviyeli bir ortam olmayı sürdürmek

Değerlerimiz

• Karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayış
• Etik ilkeler
• Sürdürülebilirlik
• Şeffaflık
• Sosyal olaylara duyarlılık
• Mükemmellik
• İnsan odaklılık
• Sorumluluk
• Yenilikçilik
• Dayanışma
• Gizlilik ve güvenlik konusunda azami hassasiyet
• İleri görüşlülük
• Vefâkarlık ve fedâkarlık
• Çevreye ve insana karşı duyarlılık
• Paylaşımcı olmak
• Adaletli davranmak
• Tarafsızlık
• Hakkaniyet ölçülerine uygun hareket etmek
• Değer üretmek
• Sağduyulu olmak


Eskidefterler'i Farklı Kılan Özellikler

Eskidefterler; 'sözlük' niteliği taşıyan diğer platformlardan çeşitli yönleriyle ayrılır. Onun muadilleri ile arasındaki en önemli nüanslar ise şöyle sıralanabilir:

• Eskidefterler düşünce özgürlüğünü savunur. Herkesin fikirlerini özgürce dile getirmesini destekler. Bununla beraber ırkçılık yapılmasına; dil, din, mezhep vb. farklılıklarından dolayı herhangi bir insanın/grubun alenen veya dolaylı olarak aşağılanmasına, insanları rencide edici/küçük düşürücü paylaşımlarda bulunulmasına göz yummaz.
• Eskidefterler kimsenin kalemine set çekmez. Bilakis kalemin ucu kırılmasın, daha da keskinleşsin ister. Fakat o kalemle bir şeylerin üzerini çizerken haksız karalama yapılmasına izin vermez.
• Eskidefterler açık ve dürüst olmaktan yanadır. Yalanların, safsataların ve faydasız mâlumatların kimseye bir şey kazandırmayacağını bilir. Onun için bünyesinde bu tür öğeleri barındırmamaya ihtimam gösterir.
• Eskidefterler yazarların hiçbir yazısına müdahale etmez. Herkesin bildiklerini içinden geldiği şekilde aktarmasını teşvik eder. Öte yandan bunu yaparken diğer insanların hak ve özgürlüklerine de saygı gösterilmesini bekler.
• Eskidefterler her şeyin tamamen bilimsel bir tanımdan ibaret olduğu donuk bir mecra değil; aksine seviyeli samimiyetin hâkim olduğu, sıcak bir atmosfere sahip elit bir platformdur. Ancak bu; herkesin Eskidefterler'de herhangi bir kısıtlama olmaksızın istediğini yazabileceği anlamına gelmez. Eskidefterler hakaret, küfür ve benzeri aşağılayıcı yazılara müsamaha göstermez.

Eskidefterler'de Neler Olur?

• Burada her kullanıcı geçmişi yâd eder. Unutulan veya unutturulmaya çalışılan ne varsa onları yeniden gün yüzüne çıkarır. Üzeri tozlanan şeyleri temizler, cilâlayıp parlatır! Böylelikle gelecek nesillere birbirinden değerli armağanlar bırakır. Rafa kaldırılan ne varsa birer birer indirerek onların hak ettiği yerde; insanların yüreğinde, hafızasında durmasını sağlar. Tarihin okunup doğru anlaşılmasına katkıda bulunur. Geçmişte yaşananların geleceğe yön vermesinde büyük pay sahibi olur.

• Gündemi yakından takip eder. Meydana gelen gelişmeleri anbean paylaşır ve yorumlar. Yapıcı olmak gâyesiyle eleştirir, sorgular, çıkarımlarda bulunarak fikir yürütür. Bugünün nabzını tutar. Tahakkuk eden değişim ve yenilikleri kaçırmaz, güncel olayların hiçbirini atlamaz. Önemli-önemsiz demeden, bugüne dair ne varsa üzerinde durur ve hiçbirini es geçmez. Çünkü Eskidefterler kullanıcısı, en ufak olayda bile bir hikmet, ders çıkarılacak bir ibret, hayata farklı pencereden bakmayı sağlayacak bir yön olduğunu bilir. Eskidefterler kullanıcısı araştırmacıdır, derine inmeyi sever, bilginin paylaşıldıkça çoğalan ve hiç tükenmeyen bir hazine olduğunun bilincindedir. Herkes bu hazinenin mücevherlerinden istifade etsin ve heybesini iyice doldursun diye bildiklerini yazmaktan hiç vazgeçmez. Eskidefterler kullanıcısı yol durumu, hava durumu, ekonomi, siyaset/politika, sağlık, magazin, spor, asayiş, kültür-sanat, teknoloji, yaşam, dünya; kısaca akla gelebilecek her konu üzerine akıcı, anlaşılır, gerçek ve yararlı bilgi paylaşımında bulunmaktan zevk alır.

• Eskidefterler kullanıcısı yazarken, yazdıklarını görsellerle, videolarla, alıntılarla destekler; kaynak belirtmekten çekinmez. Alelâde değil; zengin, dolu dolu içerik üretir.


• Eskidefterler'in tüm kullanıcıları gelecek hususunda da olgun bir anlayışa sahiptir. Her biri değişik perspektiflerden baktığı için Eskidefterler binlerce çiçekten oluşan rengârenk bir bahçe gibidir. Yazarların farklılıkları onları birbirine düşürmez, tam tersine kaynaştırır. Eskidefterler'de yazar statüsü kazanmış olan herkes; bu platformun geleceğe doğru yol alan bir gemi olduğunu çok iyi bilir. Onların arzusu, gemideki diğer yolcularla sağ-sağlim yolculuk edebilmek ve hedefe selâmetle varabilmektir. Bu nedenle yolda ilerlerken manzarayı seyrederler ve herkes gördüklerini farklı bir açıdan ele alır. Böylelikle 'bugün' kavramı, Eskidefterler'de başka bir boyuta taşınır ve 'şimdi' olan ne varsa; onlar yazıyla korunarak geleceğe miras kalır.

• Bütün Eskidefterler kullanıcılarını ortak paydada buluşturan şey; geçmişe verdikleri önem, bugüne karşı besledikleri yaşama sevinci, gelecekten beklentileri, hayalleri ve umutlarıdır. Eskidefterler'de yalnızca geçmiş zaman ve şimdiki zaman kipiyle değil; gelecek zaman kipiyle de çokça konuşulur. Yarın, birkaç hafta veya birkaç ay sonrası; birkaç yıl ilerisi; belki de yüzyıllar ötesi, Eskidefterler'de masaya yatırılır. Çünkü Eskidefterler kullanıcılarının hepsi uzun vadeli düşünen, ileri görüşlü insanlardır. 'Bugün de, dün geçip giden günün yarınıydı. Bugün geldiğine göre, yarın da gelecektir.' Düşüncesiyle hareket eden ve her şeye daima hazırlıklı olmayı, A planının yanında B ve C planları da bulundurmayı, her ihtimali hesap ederek gardını ona göre almayı kendine düstur edinen Eskidefterler yazarı; bu platformda gelecek ile ilgili mevzuları da enine boyuna dile getirmekten imtinâ etmez.Eskidefterler'deki Yazarların Nitelikleri

• Puanı 1-9 arasında olan yazarlar Ehl-i Kalem olarak nitelendirilir. Onlar aileye daha yeni katılmışlardır. Heyecanlı ve isteklidirler. Kendilerini burada çok güzel günlerin beklediğinden emindirler ve nitekim öyle de olacaktır. Onlar 'yeni yetme, acemi, amatör' olarak tanımlanmazlar. Aksine; Eskidefterler'in temelini onlar oluşturmaktadır. Tohum olmadan çiçek olmadığı gibi; Ehl-i Kalem olmadan da üst mertebelere terfi edilemez.
• 10 puandan sonra yazarların rütbesi 'Rüşdi' olur ve taa 49 puana kadar öyle kalır. Onlar artık sözlükte rüşde ermişler, reşit olmuşlardır. –Deyim yerindeyse- el değmemiş bir genç kız, hayatının baharında bir delikanlı gibidirler. Önlerinde çok yol vardır, bu daha başlangıçtır.
• 50 puandan sonra 99 puana erişinceye dek yazarlara 'İdadi' sıfatı verilir. Onlar yavaş yavaş gelişip ilerlemeye devam etmektedirler. Sözlüğe iyice ısınmışlardır. Bundan sonra yabancılık çekmeleri mümkün değildir. Sözlük eşrafından biri olmuşlar ve yeni gelenlere kılavuzluk etmeye başlamışlardır.
• 100 puandan sonra 'Dârül-fünun' ünvanı alan yazarlar günden güne büyüyüp serpilmekte, meyve vermeyi sürdürmektedirler. 1000 puana gelince onları farklı bir rütbe karşılayacaktır.
• İşte o puan 'Müddet-i Tahsiliye'dir. Yazarlar artık tahsil müddetini doldurmuşlar, mezun olup diplomalarını almışlardır. Bundan sonra iş hayatına atılacaklar, kariyerlerine bir muallim olarak devam edeceklerdir.
• El emeği göz nuru yazılarıyla 5000 puana kadar gelmeyi başaran yazarlar 'Tabib' diye anılmayı hak etmişlerdir. Zira onlar; yazdıklarıyla dertlere devâ, mânevi hastalıklara şifâ, toplumun kanayan yaralarına merhem, geçmişin acılarına yara bandı olmakta, geleceğe ilişkin öngörüleriyle, önemli tahminleriyle ve isabetli yorumlarıyla –deyim yerindeyse- 'yarınları' ameliyata hazırlamaktadırlar! İşte bu sözlük doktorlarına 'tabib' demek kadar doğal ne olabilir? Onlar ruh cerrahisinde ustadır ve toplumsal hastalıklar onların ilgi alanıdır.
• Nihâyet 10 bin puana ulaşırlar ve 'Üstad' statüsü kazanırlar. Evet; onlar artık sözlüğün üstadıdır, onlara 'erbâb-ı sözlük' demek de doğrudur. Onların Eskidefterler'de çevirmediği sayfa, okumadığı satır kalmamıştır. Sözlüğü karış karış gezmişlerdir ve her yeri avuçlarının içi gibi bilmektedirler. Onlar Eskidefterler'in bilge üyeleridir ve kendilerine pek itibar edilir. Nasıl edilmesin ki? Üstadlar hürmete lâyıktır!
• 50 bin puandan sonra sözlükte onlar için farklı bir çağ açılır. Koskoca 50 bin puanı deviren yazarlar 'âlim' olarak vasfedilir. Onlar için ne yazılsa az gelir. Âlimlerin kıymetini hangi söz anlatabilir? İlmin fazileti ve cehâletin karanlığı herkesin malumudur.
• İşte 100 bin puana erişerek son raddeye gelen yazarlar bu işin piridir ve onlar önceki tüm yazarları geride bırakmışlardır. Onlar için 'Ordinaryüs' rütbesinden ötesi yoktur. Geçilecek tüm merhaleleleri alının akıyla tamamlamış olan bu yazarlar sözlüğün demirbaşları, duayenleri, yapıtaşları; ne derseniz deyin; vazgeçilmezleridir. Peki ama, 999.999 puandan sonra ne olacaktır? Belki hepsinden de büyük bir sürpriz bekliyor, kim bilir? Bunu öğrenmenin tek yolu, o makama ulaşmak için var gücüyle yazmaktan geçer.farmasiyen
Buraya kayıt olmak basitçe 'üyelik' değil, ayrıcalıktır. Burada yazmak sadece klavyenin tuşlarına basıp ortaya çıkanları yayınlamaktan ibaret değildir. Kalbinden geçenleri paylaşmak, insanları aydınlatmak, birilerinin bakış açısını değiştirmektir. siz eskidefterler'de yazarsınız, tarih de eskidefterler'i yazar. umarım bu sözlük yüzyıllar boyu mevcudiyetini devam ettirir. tarih sahnesinden silinmek yerine, o sahnede başrol oynamaya devam eder. sözlükleri birer oyuncu olarak düşünürsek rolünü en güzel yerine getiren bence eskidefterler'dir. diğerleri yardımcı oyunculuk, bazıları da sadece figüranlık yapabilir. buraya katılmak bir şans ve bu şansı iyi değerlendirmek gerekir.
birsinema
Bende sinema ve dizi dünyasındaki yeni yapımları paylaşarak bu harika sözlük sitesine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sinema yapımları gerçi eski ve yeni diye ayrılmaz benim için. İzlediklerim ve kısmetse izleyeceklerim diye ayırıyorum.
okyanus
Geçmişten günümüze ne varsa Eski Defterlerde. Eski Defterler tarihi yazıyor. Üstelik sizin de tarihe bir iz bırakmanıza vesile oluyor.
Nasıl mı? İsterseniz siz de Eski Defterler yazarı olarak, tarihe damga vuran konuları konuşabilir, gerçekleri ortaya çıkarabilir ya da deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Sizin için son derece keyifli okumalar yapmak da mümkün. Kendinizi özgürce ifade edeceğiniz bir ortama ihtiyacınız varsa, siz de hemen Eski Defterlerde yerinizi alın.
İşte sizin için doğruları konuşacağınız özgür bir platform…
Eski Defterler Geleceğe Işık Tutuyor…
Online sözlük amacı, gelecekten bakıldığında geçmişe dair tüm izlerin görülmesini sağlamaktır. Dijital platformların en avantajlı yanı budur. Hem kendinizi ifade edebileceğiniz hem de gelecekte de geçmişe baktığınızda izleri görebileceğiniz bir ortamdır. Çok sayıda kişinin, konuya dair merakları olması halinde ulaşabileceği bilgi yer almaktadır. Online sözlük amacını en iyi şekilde karşılıyor olduğundan, siz de bu platformda yerinizi alabilirsiniz.
Geçmişi ve bugünü kayıt altına alabilirsiniz.
Sizin deneyimleriniz, ses getiren olaylar ve çok daha fazlası Eski Defterler yazarları tarafından mercek altına alınıyor. Çok sayıda konu başlığı, çok sayıda yapılan yorumlar ile objektif bir şekilde konuların gündemde olması sağlanıyor. Siz de yorum yapabilir, kendi fikrinizi söyleyebilir ya da siz de kendi gündeminizi yaratabilirsiniz. Çok daha keyifli bir ortam oluşması sağlanacak olduğundan, tamamen sözlük kalitesine de inanarak hemen yerinizi alın.
Eski Defterler Geçmişimin İzlerini Taşıyor
Aynı zamanda geçmişte yaşanan olayların da kayıt altında olması, sözlüğün net şekilde geçmişim izlerini taşıması demektir. Geçmişte yaşanan olaylar ile ilgili de bilgi almak istemeniz halinde, geçmişe dair yazılan konuları da inceleyebilirsiniz. Ders çıkarmak, deneyim ve bilgileri göz önünde bulundurup hayatımıza yön vermesi açısından son derece avantajlı oluyor. Geçmişe dair yapılan paylaşımlar, son derece keyif verici olacak.
• Geçmişte yaşanan olaylar
• Geçmişten yazarların deneyimleri
• Olayların gerçek yüzü
• Doğru paylaşımlar
• Farklı görüşler
İle tamamen geçmişten günümüze bir ışık ve geçmişin izlerini taşıyan bir platform olarak yerini almıştır. Kısa süre içinde bu kadar sevilmesinin en önemli nedeni ise özgür bir platform olmasıdır. Siz de bu özgürlüğü hissederek online sözlük yazarı olmak için Eski Defterler'i tercih edebilirsiniz. Hem güzel bir deneyim hem de iyi bir başlangıç olacak.
Eski Defterler Kronolojisi
Kronolojiye göre paylaşımların belirleniyor olması son derece avantajlı olacak. Yapılan paylaşımlar sayesinde, siz de dilediğiniz gibi kronolojiye göre de inceleme yapabileceksiniz. Paylaşımlar, tarihler net şekilde belirlenmiş olacak. Bunun en büyük avantajı, paylaşımların dijital ortamda gerçekleşiyor olması. Dilediğiniz gibi orijinal ve objektif paylaşımlar ile siz de kendinizi ifade edebilirsiniz. Online paylaşımlar ile kendinizi ifade ederek, sonrasında da geçmişe kronolojik şekilde bakma imkanı bulabilirsiniz.
Paylaşımlar ve yorumlar kronolojik şekilde kayıt altında tutulmaktadır.
Eski Defterler Başlıkları
Yazar olmanız halinde, başlıkları siz de belirleyebilirsiniz. Başlık açmak, merak ettiğiniz bir konu hakkında yorum almak, farklı yazarların görüşlerinin bir arada toplanması gibi pek çok seçenek olur. Bunları değerlendirmeniz durumunda, direkt olarak başlıklar üzerinden avantaj elde edeceğiniz, farklı yorumlara hemen erişebileceğiniz şekilde bir ortam bulacaksınız. Kaliteli bir platform olduğundan, kendi içinde kuralları ve argo vb. sözlere yer verilmeyen bir ortamdır. Paylaşımlarınızı dilediğinizi gibi yapabilir, başlıkları inceleyebilir, başlıklar üzerinden detaylandırmalar yapılarak siz de bilgi alabilirsiniz. Eski Defterler sayesinde, her konuya dair en doğru bilgiye ulaşılması konusunda avantajlı olacaksınız. Siz de yazar olabilirsiniz.

hoş geldiniz, bilginizle fikirler ve eleştiriler getirdiniz.


eski defterler ile zamanda yolculuk açılıyor. dün, bugün, yarın ve sonsuza değin el değmemiş konularda deneyim ve düşüncelerinizi açıkça paylaşabildiğimiz kronolojik bilgilik, hayata dair ne varsa aklınızdakilere 7/24 tercüman olacak etik çerçevede bir topluluğuz.
üyemiz olarak, zaman makinesi eski defterler'e siz de özgürce yazılar yazmak ve yönetimine katılmak ister misiniz? iletişim: sozluk@eskidefterler.com / +908503022238

hemen yazar olun